Etsi

Rekisteriseloste


MILLAGON TIETOSUOJASELOSTE, hoito- ja asiakasrekisteri 25.05.2018, (muokattu sähköpostiosoitetta 18.02.2023)

 

Rekisterinpitäjä
MILLAGO 2527686-3
Emännänkuja 2, 06400 Porvoo
 040 5634052
pauliinahentunen@gmail.com

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pauliina Hentunen
Emännänkuja 2, 06400 Porvoo
 040 5634052
pauliinahentunen@gmail.com

 

Rekisterin nimi
Millagon hoito- ja asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä pidetään hoitojen seurantaan. Tietojen avulla asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä hoitoon liittyvien tietojen välittämiseksi.


Rekisterin tietosisältö
Hoito- ja asiakasrekisterissä pidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymävuosi. Rekisteriin liitetään ajanvaraustietoja sekä hoitoon liittyviä tietoja. Asiakkaan tiedot poistetaan 36kk viimeisimmän käynnin jälkeen.


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse antamat tiedot.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Hoito- ja asiakasrekisterissä olevat tiedot ovat luottamuksellisia ja salassapidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.


Rekisterin suojauksen periaatteet/Manuaalinen aineisto
Hoito- ja asiakasrekisteriin on pääsy ja käyttöoikeus vain Millagon hoitoja tekevillä henkilöillä. Rekisteriä säilytetään lukollisessa kaapissa, lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.


Rekisterin suojauksen periaatteet/ATK:lla käsiteltävät tiedot
MacRepertory ohjelman käyttö- ja pääsyoikeus on vain Millagon hoitoja tekevillä henkilöillä.


Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä. Pyynnöt rekisterinpitäjälle kirjallisesti.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisiin tietoihin korjausta. Pyynnöt rekisterinpitäjälle kirjallisesti.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyynnöt rekisterinpitäjälle kirjallisesti.